Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Porin kaupungin seppeleen laskeminen kaatuneitten muistopäivänä 15.5.2022 Keski-Porin sankariristillä

PRIDno-2022-1909

Perustelut

Kaatuneitten muistopäivänä 15.5. järjestetään Keski-Porin sankariristillä muistohetki jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 11. Tilaisuuden ohjelmassa on muun muassa puhe, musiikkia ja seppeleenlaskut. Porin kaupungin seppeleen lisäksi tilaisuudessa lasketaan kaatuneitten omaisten, Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymän, veteraanijärjestöjen, reserviläisjärjestöjen seppeleet sekä muiden kansalaisjärjestöjen yhteisseppele

Ehdotus

Päätetään Porin kaupungin seppeleen laskemisesta Keski-Porin sankariristillä kaatuneitten muistopäivänä järjestettävässä tilaisuudessa.

Päätös

Päätettiin, että rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta laskee Porin kaupungin seppeleen Keski-Porin sankariristillä kaatuneitten muistopäivänä 15.5.2022. Seppeleenlaskijoiksi nimettiin neuvottelukunnan jäsenet Juha Joutsenlahti ja Niko Viinamäki.

Kokouskäsittely

Todettiin, että kaatuneitten muistopäivän tilaisuudessa veteraanijärjestöjen yhteisen seppeleen laskevat neuvottelukunnan jäsenet Raimo Junttila ja Seppo Korkeamäki.