Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tiedoksi merkittävät sekä kokouksessa esille otettavat asiat

Perustelut

  • Vuoden 2022 toiminta-avustusten maksaminen yhdistyksille. Porin kaupunki maksoi vuoden 2022 toiminta-avustukset rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan kuuluville yhdistyksille huhtikuun alussa. Maksupäivät olivat joko 6.4. tai 11.4.2022.
  • Palautekeskustelu. Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet 2022. Käydään läpi 27. huhtikuuta Porin Lyseosalissa järjestetyn kansallisen veteraanipäivän juhlan toteutuminen sekä muistomerkeillä suoritetut seppeleenlaskut. Todettiin, että seppeleenlaskut muistomerkeillä ja juhla Lyseosalissa toteutuivat suunnitellusti. Yleisöä tilaisuudet keräsivät saman verran kuin aiemminkin. Juhlan ohjelmaa pidettiin erityisen onnistuneena ja juhlassa esiintyneet nuoret saivat yleisesti osakseen positiivista palautetta kuten myös puheenpitäjät. Neuvottelukunta kiitti erikseen veteraanien kiitospuheen pitänyttä Raimo Junttilaa hyvästä puheesta. Myös tapahtumapäivän tiedottaminen toteutui suunnitellusti; tilaisuuksien jälkeen Porin kaupungin facebookissa julkaistiin vielä runsaasti tykkäyksiä kerännyt uutinen ja kuvia kansallisen veteraanipäivän juhlistamisesta Porissa 2022. Sovittiin, että seuraavaan kansallisen veteraanipäivän juhlan yleisöön kutsutaan nykyistä käytäntöä enemmän nuoria Porin Lyseon koulusta.


Muut kokouksessa esille otetut asiat.

  • Juhlapuheen aloitussanat Suomen sotiin osallistuneiden kunnioittamiseksi. Antti Pekola otti esille juhlapuheen aloitussanat koskien tilaisuutta, jossa on läsnä Suomen sotiin 19391945 osallistuneita. Pekolan mielestä oikea ja kunnioittava sanavalinta juhlapuheen aloittamiseksi on: ”Arvoisat sotaveteraanit ja isänmaan puolesta toimineet naiset”.
  • Veteraaniperinnetyö tulevaisuudessa / pääministeri Sanna Marinin kansallisen veteraanipäivän puhe 27.4.2022. Seppo Korkeamäki otti esille pääministeri Sanna Marinin esittämän valtioneuvoston tervehdyksen kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Lappeenrannassa. Puheenvuorossaan pääministeri Marin korosti, että veteraanityön sisällön ja painopisteen muuttuessa on tärkeää yhdessä eri toimijoiden kanssa arvioida ja luoda lähtökohdat ja periaatteet yhteiskuntamme veteraaniperinnetyön toteuttamiselle ja jatkamiselle. Tätä tehtävää varten valtioneuvoston kanslia on asettanut työryhmän, joka selvittää ja laatii ensi vuoden tammikuuhun mennessä ehdotuksen siitä, miten Suomen sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.