Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hyvinvointialueuudistus, Satakunnan pelastuslaitos

PRIDno-2021-3224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Hyvinvointialueuudistus, samanaikaiset pelastustoimen uudistukset ja yhä kasvavat asiantuntijatyön resurssivaatimukset edellyttävät pelastuslaitokselta mittavaa työpanosta näille osa-alueille. Viime vuonna resurssitarpeeseen vastattiin palkkaamalla neljä projektihenkilöä 12 pelastuslaitoksen yhteiseen Palvelukuvaukset-hankkeeseen saadulla ulkopuolisella rahoituksella. Rahoitus ei kuluvana vuonna enää jatkunut ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen edes keskeisiin hyvinvointialueuudistukseen ja ICT-uudistuksiin on kyseenalaista. Tämä ei kuitenkaan poista eikä vähennä vaatimuksia erilaisten valmisteluiden ja tehtävien tekemiseltä usein kireässä aikataulussa. Yksinomaan erilaisiin kokouksiin, palavereihin ja info-tilaisuuksiin osallistuminen edellyttää usean henkilön työpanosta. Uudistustyöhön osallistuu tällä hetkellä pelastuslaitoksesta yli 20 henkeä, näistä jotkut päätoimisesti ja muut eri suuruisin panoksin oman työn ohella.

Pelastuslaitos on jatkanut projektitoimiston toimintaa määräaikaisesti 30.4.2022 saakka. Lisäksi Kaakkois-Satakunnan aluepalopäällikkönä ja pelastuslaitoksen ICT-vastuuhenkilönä toimineen Erik van Esdonkin työkuormaa on kevennetty aluepalopäällikön tehtävistä siten, että hän toimii kokoaikaisena ICT-vastuuhenkilönä 30.4.2022 saakka. Aluepalopäällikön puoliaikaiseen tehtävään ja riskienhallintapäällikön puoliaikaisen opintovapaan korvaajaksi on palkattu Ville Koitto 30.4.2022 saakka. Nämä järjestelyt ovat olleet välttämättömiä pelastuslaitokseen kohdistuvien tehtävien hoitamiseksi. Tämänkin jälkeen useat henkilöt joutuvat sekä priorisoimaan työtehtäviään että tekemään erimuotoista lisätyötä.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta katsoo tehdyt panostukset uudistusten valmisteluihin ja toteutuksiin välttämättömiksi ja päättää jatkaa toteutettuja järjestelyitä vuoden 2022 loppuun saakka. Johtokunta valtuuttaa pelastusjohtajan ryhtymään päätöksen toteuttamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana todettiin, että projektitoimiston jatkosta tiedustellaan kuntien näkemystä samalla kun pyydetään lausuntoa palvelutasopäätöksen muuttamisesta.  

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksella on toiminut syksystä 2021 alkaen projektitoimisto, jonka keskeisimmät tehtävät ovat liittyneet hyvinvointialuevalmisteluun sekä pelastustoimen kansallisten kehittämishankkeiden valmisteluun. Pelastuslaitoksen johtokunta myönsi 8.3.2022 projektitoimistolle jatkoajan 31.12.2022 saakka. On ennakoitavissa, että hyvinvointialueiden käynnistyessä tarve projektitoimistolle on edelleen olemassa, kun konkreettinen siirtyminen uuteen organisaatioon tapahtuu. Hyvinvointialueen suositus on, että siirtyvissä organisaatioissa tehtävät määräaikaiset työsopimukset ja virkamääräykset jatkuisivat enintään kesäkuun 2023 loppuun. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että pelastuslaitoksen projektitoimiston työsopimuksia ja virkamääräyksiä jatketaan 30.6.2023 asti, mikäli hyvinvointialueen talousarviossa palkkaukseen on varauduttu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos