Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tietopyyntö pelastustoimen palvelutason arvioimiseksi

PRIDno-2022-1258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Syksyn 2022 hyvinvointialueneuvotteluihin valmistautumiseksi tulee pelastustoimen palveluiden toteutumisesta tuottaa hyvinvointialuekohtaiset selvitykset ja asiantuntija-arviot.

Sisäministeriö on pyytänyt alueiden pelastustoimia ja aluehallintovirastoja tuottamaan tarvittavassa keskinäisessä yhteistyössä aluekohtaisen, pelastustoimen palveluiden toteutumista koskevan selvityksen ja sitä koskevan arviointiraportin. Tietopyynnössä pyydetään tietoja onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä varautumisen ja väestönsuojelun palveluiden tuottamisesta. Lisäksi pyydetään arviota edellä mainittujen palveluiden tulevasta kehittymisestä.

Alueen pelastustoimen selvitys pyydetään antamaan aluehallintovirastolle 30.4.2022 mennessä, jonka jälkeen aluehallintovirasto laatii selvityksen pohjalta sisäministeriölle arviointiraportin alueen pelastustoimen palveluista 30.6.2022 mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pelastuslaitoksen johtokunta valtuuttaa pelastusjohtajan antamaan tietopyynnössä mainitun selvityksen alueen pelastustoimen puolesta. Annettu selvitys tuodaan tiedoksi pelastuslaitoksen johtokunnalle seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Sisäministeriö on pyytänyt alueiden pelastustoimia ja aluehallintovirastoja tuottamaan tarvittavassa keskinäisessä yhteistyössä aluekohtaisen, pelastustoimen palveluiden toteutumista koskevan selvityksen ja sitä koskevan arviointiraportin. Tietopyynnössä pyydetään tietoja onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä varautumisen ja väestönsuojelun palveluiden tuottamisesta. Lisäksi pyydetään arviota edellä mainittujen palveluiden tulevasta kehittymisestä. Alkuperäisen tietopyynnön mukaan selvitys tuli antaa 30.4.2022 mennessä, mutta tietopyynnön palautusaikaa on siirretty elokuun loppuun.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen antaman selvityksen palvelutason toteutumisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos