Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Oikaisuvaatimukset sivistyslautakunnan päätökseen 15.2.2022 § 36

PRIDno-2021-4345

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.9.2021 § 209 ohjeet liittyen kulttuurin toiminta-avustuksiin vuodelle 2022. Ohjeiden mukaisesti kulttuurin toiminta-avustukset olivat haettavana Porin kaupungin sähköisessä järjestelmässä 1.11.2021-23.11.2021 välisen ajan.

Saapuneiden hakemusten perusteella tehtyä ehdotusta kulttuurin toiminta-avustuksiin vuodelle 2022 budjetoidun summan (86 819€) jakamiseksi käsiteltiin ensimmäistä kertaa sivistyslautakunnan kokouksessa 1.2.2022 § 26. Tuolloin kulttuurin toiminta-avustukset päätettiin äänestyksen jälkeen palauttaa valmisteluun, sillä evästyksellä, että uudessa ehdotuksessa huomioitaisiin myös Otsolan Kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustushakemus. Alkuperäisessä ehdotuksessa Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle ehdotettiin myönnettäväksi heidän hakemansa 40 000€ sijaan 0€, koska Otsolan Kannatusyhdistys ry ei täytä kulttuurin toiminta-avustusohjeiden määrittelemiä kriteerejä edustamansa toimialan ja avustettavan toiminnan osalta.

Sivistyslautakunnan kokouksessa 15.2.2022 § 36 esittelijä toi käsiteltäväksi alkuperäisen toiminta-avustusten jakoehdotuksen. Kokouskäsittelyn ja äänestyksen jälkeen sivistyslautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen, jossa kymmeneltä eri toimijalta leikattiin ehdotettavaa avustussummaa siten, että kulttuurin toiminta-avustuksiin budjetoidun määrärahan puitteissa Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle myönnettäisiin kulttuurin toiminta-avustusta 4000 €. Tämän päätöksen perusteella Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle myönnetään kaikista avustusta saavista toimijoista (47 kpl.) kolmanneksi suurin yksittäinen avustussumma.

Em. päätöksen jälkeen Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikkö on saanut kolme erillistä oikaisuvaatimusta sivistyslautakunnan kokouksen 15.2.2022 § 36 liittyen.

Oikaisuvaatimus nro. 1 - Yhtye, jolle ehdotettiin myönnettäväksi 0 € johtuen siitä, että heidän hakuprosessinsa ei täyttänyt kulttuurin toiminta-avustusohjeiden kriteereitä, vaatii oman hakemuksensa uudelleenkäsittelyä. Perusteena se, että sekä kyseinen yhtye että Otsolan Kannatusyhdistys ry eivät kumpikaan täytä kulttuurin toiminta-avustusohjeiden määrittelemiä kriteereitä ja silti toiselle hakijoista myönnettäisiin avustusta. Kyseinen yhtye haki avustusta jäsenensä omistaman toiminimen alla ja kaupungin avustustyöryhmän käsittelyn jälkeen katsottiin, ettei hakemus täyttänyt avustusohjeiden vaatimusta siitä, että haettavan tahon pitää olla rekisteröity kulttuurialan yhdistys. Tämän johdosta yhtyeelle ei voida myöntää kulttuurin toiminta-avustuksia.

Oikaisuvaatimus nro. 2 – kulttuurialan yhdistys, jonka alkuperäisen esityksen mukaisesta avustussummasta leikattiin uuden päätöksen yhteydessä 11%. Kyseinen yhdistys on 34 vuotta keskeytyksettä aktiivisesti toiminut kulttuurialan yhdistys, joka tämän vuoden hakemuksessaan, avustusohjeiden painopistealueiden mukaisesti (lapset ja nuoret), haki avustusta yleisen ympärivuotisen toimintansa lisäksi uuden lasten- ja nuorten harrasteryhmän perustamiseen. Yhdistys vaatii päätöksen uudelleenkäsittelyä ja heille myönnettävän avustussumman palauttamista alkuperäisen ehdotuksen tasolle. Yhdistys perustelee vaatimustaan sillä, ettei Otsolan kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustushakemus täytä kulttuurin toiminta-avustusohjeiden määrittelemiä kriteereitä.

Oikaisuvaatimus nro. 3 – kulttuurialan yhdistys, jonka alkuperäisestä avustussummasta leikattiin uuden päätöksen yhteydessä 27%. Kyseinen yhdistys on useita vuosia aktiivisesti toiminut kulttuurialan yhdistys, joka tämän vuoden hakemuksessaan, avustusohjeiden painopistealueiden mukaisesti (toiminnan saavutettavuus, toiminnan kohderyhmän laajuus), haki avustusta yleisen ympärivuotisen toimintansa lisäksi kaikille avoimen ja maksuttoman, Porin kaupungin keskustassa sijaitsevan Taidepihan laajentamiseen ja kehittämiseen. Yhdistys perustelee vaatimustaan sillä, ettei Otsolan kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustushakemus täytä kulttuurin toiminta-avustusohjeiden määrittelemiä kriteereitä.

Sivistystoimialan näkemyksen mukaan Otsolan kannatusyhdistys ry:n kulttuurin toiminta-avustushakemus ei täytä kulttuurin toiminta-avustusohjeissa määriteltyjä kriteereitä kulttuuriyhdistyksestä sekä siitä, että avustettavan toiminnan tulee olla selkeästi kulttuuritoimintaa. 3. sektorin yleishyödyllisen yhdistyksen, kuten Otsolan Kannatusyhdistys ry:n, järjestämä vapaan sivistystyön alle kuuluva toiminta vertautuu enemmänkin yksityisten koulujen ja oppilaitosten toimintaan ja tämän takia Otsolan Kannatusyhdistys ry saakin toimintaansa säännöllisesti avustusta valtionosuuksien muodossa. Em. syiden johdosta esittelijä jätti  eriävän mielipiteen sivistyslautakunnan päätökseen 15.2.2022 § 36.

Sivistystoimialan näkemyksen mukaan oikaisuvaatimuksen nro 1 tekijälle ei voida myöntää avustusta, koska hakijan hakemus ei täyttänyt avustusohjeiden vaatimusta siitä, että haettavan tahon pitää olla rekisteröity kulttuurialan yhdistys.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen nro 1, koska oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus ei täyttänyt avustusohjeiden vaatimusta siitä, että haettavan tahon pitää olla rekisteröity kulttuurialan yhdistys.

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimukset nro 2 ja nro 3 ja päättää myöntää kulttuurin toiminta-avustuksia yht. 86 619 € alkuperäisen, sivistyslautakunnassa 1.2.2022 § 26 käsitellyn päätösesityksen mukaisesti seuraavasti:

Contakti-teatteri ry 5 600 €
Kairilan Kyläyhdistys 200 €
Keski-Porin Kulttuuri- ja sivistysseura ry 1 500 €
Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat 2 600 €
Leikkiteatteri-yhdistys ry 1 119 €
Metallitehtaan Puhaltajat ry 300 €
Nokun näyttämön kannatusyhdistys ry 2 200 €
Noormarkun kotiseutuyhdistys ry 0 €
Noormarkun Taide- ja kulttuuriyhdistys MyllyKONSTi ry 800 €
Noormarkun Torvisoittokuntayhdistys ry 500 €
Otsolan Kannatusyhdistys ry 0 €
Pihlavan Tapuliteatteri ry 800 €
Pori Big Band -yhdistys ry 1 600 €
Porin Filosofinen Seura ry 1 700 €
Porin kamarikuoro ry 1 300 €
Porin Kameraseura ry 800 €
Porin Katajakuoro ry 300 €
Porin Lastentarhamuseon ystävät ry 800 €
Porin Laulajat ry 600 €
Porin lähikirjastoyhdistys ry 700 €
Porin Mies-Laulu ry 2 000 €
Porin Naislaulajat Ry 2 000 €
Porin nuorisosoittokuntayhdistys ry 4 000 €
Porin Poikakuoro ry 3 500 €
Porin Suomi-Amerikka yhdistys 800 €
Porin Taidegraafikot ry 3 300 €
Porin Taiteilijaseura ry 4 300 €
Porin Teatterinuoret ry 3 500 €
Porin Työväen Soittokunta ry 2 800 €
Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 700 €
Porin ylioppilasteatteriyhdistys ry 1 000 €
Päärnäisten asukasyhdistys ry 2 200 €
Rapajööti ry 1 500 €
Reposfääri ry 2 800 €
Ruosniemen hanurit 1 000 €
Satakunnan musiikkijuhlat ry 1 800 €
Satakunnan Näkövammaiset ry 0 €
Satakunnan Oopperayhdistys ry 1 800 €
Satakunnan Selkäyhdistys ry 0 €
Satakunnan Soitannollinen Seura ry 800 €
Satakunnan Sukututkimusseura ry 0 €
Satasirkus ry 1 800 €
Serpico yhtye 0 €
Suomi-Bulgaria Seuran Porin seudun osasto ry 0 €
T.E.H.D.A.S. ry 3 800 €
Taiteilijaseura NYTE ry 4 000 €
Taito Satakunta ry 3 500 €
Teatteri Reposaari ry 1 000 €
Tempori ry 900 €
The Jazz Society Of Pori 800 €
Tila ry 3 800 €
TSL Porin Seudun Opintojärjestö ry 1 000 €
Tyttökuoro Sävelsirkut ry 2 000 €
Vapaussodan Porin seudun perinneyhdistys ry 0 €
yhteensä 86 819 €

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 6-7.

Esittelijä Esa Kohtamäki jätti eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  • Esittelijä Esa Kohtamäki jätti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Juha Joutsenlahti teki Matti Välimäen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimukset ja pysyttää ennallaan 15.2.2022 § 36 tekemänsä päätöksen kulttuurin toiminta-avustusten myöntämisestä.

Oikaisuvaatimukset nro 2 ja 3 tehneille yhdistyksille päätettiin 15.2.2022 § 36 myöntää selvästi suuremmat toiminta-avustukset kuin näille yhdistyksille oli myönnetty vuonna 2021. Oikaisuvaatimuksen nro 1 tekijän hakemus ei täyttänyt avustusohjeiden vaatimusta siitä, että haettavan tahon tulee olla rekisteröity kulttuurialan yhdistys.

Otsolan Kannatusyhdistys ry:n harjoittama sivistystyö ja sitä koskeva kulttuurin toiminta-avustushakemus ei ole ristiriidassa sivistyslautakunnan 28.9.2021 § 209 hyväksymien kulttuurin avustusohjeiden kanssa. Otsolan toiminnoista ainakin kuvataiteiden, kädentaitojen, musiikin, tanssin, teatteritaiteen ja ruokakulttuurin vapaavoitteinen opetus ja työpajatoiminta ovat luonteeltaan selkeästi kulttuuritoimintaa.

Tätä näkökantaa tukee se, että useat kulttuurin toiminta-avustusta saavat yhdistykset toimivat tiiviissä yhteistyössä Otsolan kanssa, joka maksaa suurimman osan niiden ohjaajien palkoista: Nokun näyttämön kannatusyhdistys ry; Porin Kamarikuoro ry; Porin Laulajat ry; Porin Mies-Laulu ry (Porin Mies-Laulu ja Välimiehet -kuorojen osalta) ja Porin Naislaulajat ry. Saatujen tietojen mukaan myös Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjojen osalta on sovittu sen ottamisesta Otsolan toiminnan piiriin kuluvan vuoden syksystä alkaen. Samoin Satasirkus ry ja Taito Satakunta ry järjestävät säännöllisesti toimintaa yhteistyössä Otsolan kanssa.

Kulttuurin avustusohjeissa sivistyslautakunta on painottanut erityisesti lasten ja nuorten sekä erityisryhmien huomioimista, toiminnan saavutettavuutta sekä alueellisuutta. Nämä seikat korostuvat vahvasti Otsolan toiminnassa.

Avustusohjeissa on merkittävänä tekijänä mainittu myös avustettavaan toimintaan osallistuvan ja/tai avustettavasta toiminnasta hyötyvän kohderyhmän laajuus. Tämäkin puoltaa avustuksen myöntämistä Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle, jonka järjestämiin toimintoihin osallistuu vuosittain tuhansia porilaisia.

Se, että Otsolan Kannatusyhdistys ry saa toimintaansa säännöllisesti avustusta valtionosuuksien muodossa, ei sulje Otsolaa kulttuurin toiminta-avustusten ulkopuolelle, sillä avustusohjeissa nimenomaan todetaan yhtenä toiminta-avustuksen saamisen ehtona, että avustusta saavalla taholla tulee olla muutakin toiminnan harjoittamisen edellyttämää rahoitusta tai varainhankintaa.

Kaupunki käyttää Porin seudun kansalaisopiston vastaavaan toimintaan useita satoja tuhansia euroja vuodessa, joten Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle myönnettyä 4000 € toiminta-avustusta ei voida pitää liiallisena. Kulttuurin toiminta-avustusten kokonaissummasta 86 819 € Otsolan osuus on 4,6 %."

Sonja Myllykoski kannatti pohjaehdotusta.

 

Asiassa suoritettiin äänestys:

JAA: Pohjaehdotus

EI: Juha Joutsenlahden tekemä ja Matti Välimäen kannattama muutosehdotus.

Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä, ei tyhjiä.

Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 6-7.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 46%

    Neea Kähkönen, Sonja Myllykoski, Joonas Ryynänen, Antti Karumäki, Jani-Petteri Pajukoski, Reetta Vähätalo-Amhdak

  • Ei 7 kpl 54%

    Juha Kantola, Juha Joutsenlahti, Matti Välimäki, Marianne Ostamo, Raili Arola, Henna Kyhä, Olga Piira

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet