Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marianne Ostamo ja Juha Kantola.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Ostamo ja Juha Kantola.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2022.

_____________

Merkitään, että tämän asiakohdan jälkeen käsiteltiin asiakohta § 57.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.