Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sivistyslautakunnan lausunto: Porin kaupungin tulisi selvittää tasa-arvon toteutumista koronapassin osalta

PRIDno-2021-5874

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuustoaloitteeseen jossa Porin kaupungin tulisi selvittää tasa-arvon toteutumista koronapassin osalta. 

Koronapassia koskeva laki tuli voimaan 16.10.2021. Laissa on määritelty, missä, milloin ja miten koronapassia voidaan edellyttää. Koronapassi on vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Koronapassi on laissa tarkoitettu tilanteisiin, jolloin on voimassa viranomaisten asettamia rajoituksia epidemian leviämisen estämiseksi. Koronapassia voi näin ollen edellyttää niissä tiloissa ja toiminnoissa, joita koskevia rajoituksia on voimassa. Sekä yksityiset että julkiset toimijat voivat edellyttää koronapassin käyttöä.

Koronapassia voi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Henkilöllä pitää siis olla todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta. 
16–17-vuotiailla on mahdollisuus käydä koronatestissä maksutta julkisessa terveydenhuollossa koronatodistuksen saamista varten, jos lapsi ei ole saanut koronarokotteita. Jos aikuinen ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa koronarokotetta, hänellä on oikeus saada tarvitsemansa koronatestitulos maksutta julkisesta terveydenhuollosta. Jos aikuinen itse päättää, ettei ota rokotetta ja käy sen sijaan testissä, hänen on käytävä koronatestissä omalla kustannuksellaan. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekee Satakuntaa koskevat päätökset, jotka sisältävät voimassa olevat rajoitustoimet, paikat ja tilanteet, missä mahdollisesti koronapassia edellytetään. Koronapassiin käyttöönotto perustuu valtakunnallisiin ohjeistuksiin ja määräyksiin sekä aluehallintoviraston päätöksiin.

Koronapassi  otettiin käyttöön laajasti kaupungin palveluissa 10.12.2021. Kaupungin ylläpitämät sisäliikuntatilat suljettiin yleisökäytöltä rajoituksista johtuen 24.12.2021. Valtioneuvosto jäädytti koronapassin käytön 30.12.2021 alkaen. Kaupungin liikuntapaikkoja avattiin yleisökäytölle uudelleen 28.1.2022 alkaen, eikä koronapassia otettu tuolloin enää käyttöön. Kaupungin kulttuurilaitosten osalta koronapassin käyttö loppui koronapassin jäädyttämiseen 30.12.2021.   

Tartuntatautitilanteessa sivistystoimialan palveluissa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja tartuntatautien torjunnasta vastaavien viranomaistahojen määräyksiä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Johanna Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.