Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Sivistystoimialan vuositavoitteiden 2021 toteutuminen

PRIDno-2021-88

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vuositavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia. Vuositavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta ja kolmesta strategisesta ohjelmasta sekä toimialan omista pitkän aikavälin tavoitteista. Tavoitteiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan mitattavissa määrällisillä luvuilla.

Tavoitteet voivat myös kuvata sitä, kuinka palvelulupaus saadaan toteutettua.

Vastuuhenkilönä voi olla kuka tahansa toimialan viranhaltija tai työntekijä. Vastuuhenkilö vastaa tavoitteen toteutumisesta ja raportoi siitä tämän ohjeen mukaisesti lautakunnalle (tai johtokunnalle).

Vuositavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle (tai johtokunnalle) kerran tai kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja vuodenvaihteen jälkeen. Jos raportoidaan kerran vuodessa, se tehdään vuodenvaihteen jälkeen, kun tavoitevuoden toteutumat ovat selvillä.

Palvelulupaukset ovat osa talousarviota ja –suunnitelmaa. Niiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle osana talousraportointia.

Sivistyslautakunta on päätöksellään 19.1.2021 § 4 hyväksynyt sivistystoimialan vuositavoitteet vuodelle 2021.

Sivistystoimialan vuositavoitteiden 2021 toteutuminen –liitteessä on esitetty vuositavoitteiden toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimialan vuositavoitteiden 2021 toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.