Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Porin seuraparlamentin esitys liitteenä
  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös hallintokantelusta liitteenä (PRIDno-2022-187)

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.