Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Kantola ja Julia Liljegren.

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kantola ja Julia Liljegren.

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.