Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Varhaiskasvatuslain 57 §:n mukainen huomion kiinnittäminen, Liikuntapäiväkoti Touhula Vähärauma, 11.04.2022

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Oman auton käyttöoikeus, 19.04.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.