Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta

PRIDno-2022-5172

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Marja Kaanaan irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0023) 31.12.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Marja Kaanaalle eron luokanopettajan virasta (0023) 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marja Kaanaa, Enäjärven koulu, Sarastia Oy