Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Kannanotto erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun

PRIDno-2022-5096

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto kokouksessaan 28.4.2022 § 19 kuuli sivistystoimialan esityksen erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun. Vammaisneuvosto päätti perustaa työryhmän laatimaan kannanoton erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun. Työryhmään nimettiin Katja Halinen, Pertti Kärkkäinen, Helvi Walli ja Tiina Rinne. Työryhmä on laatinut kannanoton lähetettäväksi edelleen sivistyslautakunnalle.

Vammaisneuvosto kokouksessaan 7.9.2022 § 42 käsitteli työryhmän laatiman kannanoton koskien yhdenvertaisuutta Porin perus- ja erityisopetuksessa ja päättää lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee annetun kannanoton tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Taneli Tiirikainen