Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Kulttuuriyksikön avustusohjeet vuodelle 2023

PRIDno-2022-5144

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2023 kulttuuriyksikön toiminta-avustusten hakuohjeiksi.
Kulttuuriyksikön toiminta-​​​​​​avustukset vuodelle 2023 myönnetään, mikäli kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2023 on varattu avustuksille määrärahaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kulttuuriyksikön toiminta-avustusten hakuohjeet vuodelle 2023 esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tiina K. Lehtonen
Tiina M. Toivonen
Paula Kauppila