Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Liikunta- ja nuorisoyksikön avustusohjeet vuodelle 2023

PRIDno-2022-5191

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2023 liikunta- ja nuorisoavustusten ohjeiksi. Avustuksiin varattu määräraha vahvistetaan kaupunginvaltuuston vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Määrärahan jakautuminen liikunnan ja nuorisotyön kesken vahvistetaan sivistyslautakunnan avustuspäätösten käsittelyn yhteydessä. Avustusmäärärahan jakoon vaikuttaa sekä liikunnan että nuorisotyön avustushakemusten määrä ja sisältö. Vuoden 2022 toiminta-avustusten kohdalla liikunnan osuus määrärahasta oli noin 80% ja nuorisotyön osuus noin 20%. Vuoden 2022 liikunta- ja nuorisoavustusten määräraha oli yhteensä 489 736 euroa. Liikunta- ja nuorisoyksikön avustusohjeita vuodelle 2023 on uudistettu kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaiseksi ja niissä on painotettu avustettavan toiminnan ja kaupungin strategisten tavoitteiden välistä yhteyttä sekä näiden tavoitteiden edistämistä. Strategisten tavoitteiden valitsemista ja eettisiin ohjeisiin sitoutumista on käsitelty Porin seuraparlamentin kanssa 12.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 liikunta- ja nuorisoavustusten ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisoyksikön yhteystiedoissa olevat liikunta- ja nuorisoyhdistykset, Nanna Grönman, Erja-Liisa Salminen, Pia Blom, Tiina M. Toivonen