Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Kotihoidontuen kuntalisää nostettava 100 euroon

PRIDno-2022-3428

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite 

Kotihoidontuen kuntalisää nostettava 100 euroon 

Kotihoidontukea on mahdollista hakea kelalta kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Kunnat voivat maksaa kelan tuen lisäksi kuntalisää. Porissa se on ollut 75 euroa.  

Kelan maksama kotihoidontuki on suuruudeltaan pieni 350,27 euroa/kk alle 3-vuotiaasta, eikä kunnan maksama lisä siihen suurta korotusta tee.  Tällä hetkellä perheiden monet kustannukset ovat nousseet vallitsevan maailman tilanteen johdosta mm. ruoan ja polttoaineen hinnat näkyvät jo perheiden taloudessa.  

Monilla perheillä on halu kasvattaa lasta kotona 3-vuotiaaksi, mutta taloustilanne ei anna siihen mahdollisuutta. Kuntalisän korotus nostaisi Porin imagoa lapsiystävällisenä kaupunkina ja haluna näyttää, että tuemme lapsiperheitä. 

Pieni korotus tukisi perheiden toimeentuloa  mutta samalla se ei merkittävästi vaikuttaisi vanhempien mahdollista paluuta työelämään tai pitkittäisi lasten aloittamista varhaiskasvatuksessa. 

20.6.2022 

Heidi Sakari  

Perussuomalaiset”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari on tehnyt alla olevan valtuustoaloitteen 20.6.22. Kaupunginhallitus päätti 27.6.22 .pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 30.9.2022 mennessä.

Kotihoidontuen kuntalisää nostettava 100 euroon 

Kotihoidontukea on mahdollista hakea kelalta kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Kunnat voivat maksaa kelan tuen lisäksi kuntalisää. Porissa se on ollut 75 euroa.  

Kelan maksama kotihoidontuki on suuruudeltaan pieni 350,27 euroa/kk alle 3-vuotiaasta, eikä kunnan maksama lisä siihen suurta korotusta tee.  Tällä hetkellä perheiden monet kustannukset ovat nousseet vallitsevan maailman tilanteen johdosta mm. ruoan ja polttoaineen hinnat näkyvät jo perheiden taloudessa.  

Monilla perheillä on halu kasvattaa lasta kotona 3-vuotiaaksi, mutta taloustilanne ei anna siihen mahdollisuutta. Kuntalisän korotus nostaisi Porin imagoa lapsiystävällisenä kaupunkina ja haluna näyttää, että tuemme lapsiperheitä. 

Pieni korotus tukisi perheiden toimeentuloa  mutta samalla se ei merkittävästi vaikuttaisi vanhempien mahdollista paluuta työelämään tai pitkittäisi lasten aloittamista varhaiskasvatuksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kotihoidon tuen ei-lakisääteistä kuntalisää maksetaan Porissa 75 euroa kuukaudessa yhdestä perheen lapsesta, silloin kun jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona. Kuntalisää maksettiin vuonna 2021 yhteensä 480 803 € , lapsia tuen piirissä oli vaihtelevasti molemmin puolin 500 lasta kuukaudessa. Keskimäärin tukea sai  534 lasta kuukaudessa. Lapsia siirtyy tuen piiristä varhaiskasvatuksen palveluihin useimmin elokuun alussa ja taas isommissa määrin tammikuun alussa.

Esitetyn mukainen lisäys kuntalisään olisi esimerkiksi 500 lapselle 150 000 euroa vuositasolla. Sivitystoimen talousarvioon vuodelle 2023 ei ole mahdollisuuksia lisätä ko. määrärahaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus