Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Leo-Pekka Tähden kunniaksi taideteos

PRIDno-2022-3425

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Varavaltuutettu Helvi Walli jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”VALTUUSTOALOITE

Valtuustoaloitteen myötä esitämme, että seuraavan urheilukeskukseen tehtävän urheiluinvestoinnin yhteydessä käytetään "prosenttiperiaatetta,  jolla (Prosenttiperiaatteen  käsikirja  tarjoaa ajankohtaisen katsauksen julkisen taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja toteuttamisen malleista Suomessa,   Opetus - ja kulttuuriministeriö - prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen) hankitaan  porilaisen  ratakelaajan  Leo-Pekka Tähden;  maailman  nopeimman  ratakelaajan,  viisinkertaisen  paralympiavoittajan,  vuoden urheilijan 2016  kunniaksi  ja  kiitokseksi; huomionosoitukseksi: taideteos.

Porilainen ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on esimerkillinen, päämäärätietoinen ja periksiantamaton urheilija, joka on joutunut raivaamaan urapolkuaan ja murtamaan asenneilmastoa ja -muureja, sekä rikkomaan monenlaisia hengen rajoja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Porissa, kesäkuun 20. päivänä, vuonna 2022

Helvi Walli”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi
  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Helvi Walli on valtuustoaloitteessaan (PRIDno-2022-3425) esittänyt, että seuraavan urheilukeskukseen tehtävän urheiluinvestoinnin yhteydessä käytetään prosenttiperiaatetta, jolla hankitaan porilaisen ratakelaajan Leo-Pekka Tähden huomionosoitukseksi taideteos. 

Kulttuuriyksikön päällikkö on vienyt aloitteen julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän käsiteltäväksi.
Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä käsitteli aloitetta kokouksessaan 12.9.2022

Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja sivistystoimiala pitävät varsin kannatettavana prosenttiperiaatteen mukaan toteutettua temaattista taideinvestointia tulevan liikuntapaikkarakentamisen yhteyteen mutta tässä tapauksessa teoksen kohdetta tai aihetta tulisi suunnitella tarkemmin.

Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja sivistystoimiala katsovat, että asuntomessualueen välittömässä läheisyydessä, Repolanrannassa, sijaitseva Leo-Pekka Tähden kunniaksi nimetty aukio on toistaiseksi riittävä huomionosoitus kaupungin taholta. Leo-Pekka Tähden aukio on merkitty nimikyltillä ja aukion korkeatasoinen luonnonkivetys symboloi ratakelauksen kilparataa.

Helvi Walli on 29.8.2022 tehnyt myös toisen aloitteen (PRIDno-2022-4735), jossa hän esittää, että kaupunki suunnittelisi ja hankkisi porilaisten olympiamitalistien kunniaksi reliefin tulevaan urheilupyhättöön. Sivistystoimiala esittää, että mahdollinen tuleva reliefi suunnitellaan tasapuolisesti kaikkia porilaisia ja porilaislähtöisiä olympiaurheilijoita, myös paraurheilijoita, huomioiden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus