Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostus

PRIDno-2022-2845

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perussuomalaisten  Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostus 

Pihlavan urheilukenttä ja sen katsomo sekä sosiaalitilat ovat päässeet vuosien saatossa rapistumaan todella pahasti. Urheilukentän rakennukset ja katsomo sekä sosiaalitilat ovat purkukuntoisia, eivätkä ole käyttäjilleen turvallisia tai tarkoituksenmukaisia. Kuitenkin urheilukentällä on Pihlavan ja lähialueiden asukkaille laajalti käyttöä. Urheilukenttää käyttävät eri urheiluseurat sekä koulut. Kenttä ja sen ympäristö on käytössä ympäri vuoden ja on tärkeä lähiliikuntapaikka alueen asukkaille. 

 

30.5.2022 

Heidi Sakari  sekä  Perussuomalaisten valtuustoryhmä"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022 § 87 Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostusta koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 6.6.2022 § 379 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 30.9.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Pihlavan urheilukenttä on sekä alueen urheiluseuratoiminnalle Meri-Porin yhtenäiskoululle ja päiväkodille keskeinen toimintaympäristö. Urheilukentän alue on läpi vuoden yhtenäiskoulun yli 450 oppilaan ja päiväkodin noin sadan lapsen säännöllisessä käytössä. Kesäkaudella kentän alueella on puitteet yleisurheilulle, jalkapallolle, pesäpallolle ja muille pallopeleille, talvikaudella puolestaan jääkiekkokaukalo ja jäädytettävä vapaaluistelualue mahdollistavat puitteet liikkumiselle.  Seuratoiminnan sekä koulu- ja päiväkotikäytön lisäksi urheilukenttä ympäristöineen palvelee myös alueen asukkaiden liikkumista.

Aloitteessa todetaan, että urheilukentän rakenteet ovat päässeet ränsistymään, eivätkä ole turvallisia tai tarkoituksenmukaisia käyttäjille. Sivistyslautakunta yhtyy aloitteeseen. Liikuntapaikkojen käyttäjien turvallisuus on asia, joka tulee ottaa vakavasti ja kenttä rakenteineen tulee kunnostaa turvalliseksi ja toimivaksi liikkumisympäristöksi. Aktiivisessa käytössä olevan urheilukentän huoltotilojen tulee myös olla käytön kannalta tarkoituksenmukaiset ja toimivat.

Sivistyslautakunta esittää, että Pihlavan kentän alueen, rakenteiden ja rakennusten kunnostamisesta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä laaditaan kokonaisvaltainen suunnitelma ja että suunnittelu toteutetaan kentän käyttäjiä ja alueen asukkaita osallistaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus