Tarkastuslautakunta, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tomi Lehtonen ja Tapio Huhtanen (varalla Tuija Vähänen-Koivuluoma).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 13.5.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Lehtonen ja Tapio Huhtanen. (varalla Tuija Vähänen-Koivuluoma)

Pöytäkirja tarkastetaan 13.5.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.