Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Porin kaupungin vuoden 2021 toiminnan ja talouden toteutuminen

PRIDno-2021-4777

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä kaupungin tilinpäätös 28.3.2022 kokouksessaan.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arvioinnin työohjelman mukaisesti kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sekä talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä tilivuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan ja kehitystarpeisiin liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Aino-Maija Luukkonen ja Tuomas Hatanpää olivat läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:01-16:23.

Kokoustauko klo 16:23 - 16:26.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.