Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuija Vähänen-Koivuluoma ja Veera Forsbacka (varalla Allan Lindeman).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Vähänen-Koivuluoma ja Veera Forsbacka (varalla Allan Lindeman).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2022.

Kokouskäsittely

Veera Forsbacka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:03.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.