Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tarkastustoimi, vuoden 2021 tilinpäätös

PRIDno-2022-107

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 

Toimialan käyttötalous toteutui talousarviota paremmin ja tarkastustoimi pysyi talousarviossa tilivuonna 2021.

Tarkastustoimen tilinpäätös on tehtävän kokonaiskustannusten osalta 105.644 euroa ylijäämäinen, eli kustannukset jäivät 18,6 prosenttia arvioidun alle. Suuri osa ylijäämästä selittyy henkilöstökuluista, jotka toteutuivat noin 85 prosenttisesti.

Palvelujen ostot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion rajoissa. Ainostaan kaupungin sisäisen palveluliikelaitoksen puhtaanapito- ja pesulapalvelut toteutuivat yli arvioidun, noin 116 prosenttisesti ja kasvoivat edellisestä vuodesta noin 22 prosentilla.

Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 ovat esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastustoimen vuoden 2021 tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.