Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kuuleminen

PRIDno-2021-4777

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arvioinnin työohjelman mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kuultavaksi koskien vuoden 2021 toiminnan ja talouden toteutumista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Arja Laulainen oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:03 - 16:04.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.