Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Hakala ja Tomi Lehtonen (varalla Rauno Vesivalo).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 22.4.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hakala ja Tomi Lehtonen.(varalla Rauno Vesivalo)

Pöytäkirja tarkastetaan 22.4.2022.

Kokouskäsittely

Rauno Vesivalo saapui tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:08.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.