Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Granholm ja Tuija Vähänen-Koivuluoma (varalla Allan Lindeman).

Pöytäkirja tarkastetaan 30.9.2022. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Granholm ja Allan Lindeman (varalla Rauno Vesivalo)

Pöytäkirja tarkastetaan 30.9.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.