Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu

PRIDno-2022-4456

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2022 arviointeja koskeva työohjelma.

18.10.2022 kokouksen ensimmäisenä aiheena on kaupungin valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen perusturvan ja pelastustoimen kannalta. Kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja Sanna Mustajoki sekä pelastuslaitoksen edustajana hallintopäällikkö Petri Ekberg.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.