Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tarkastuslautakunnan syyskauden 2024 ja kevätkauden 2025 kokousajat

PRIDno-2021-4102

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 133 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2024 seuraavasti:

·         tiistai 20.8.2024 klo 15.00

·         tiistai 24.9.2024 klo 15.00

·         tiistai 29.10.2024 klo 15.00

·         tiistai 26.11.2024 klo 15.00

·         tiistai 10.12.202 klo 15.00

 

ja kevätkaudella 2025:

·         tiistai 28.1.2025 klo 15.00

·         tiistai 25.2.2025 klo 15.00

·         tiistai 11.3.2025 klo 15.00

·         tiistai 25.3.2025 klo 15.00

·         tiistai 22.4.2025 klo 15.00

·         tiistai 6.5.2025 klo 15.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan.

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2024 seuraavasti:

·         tiistai 20.8.2024 klo 15.00

·         tiistai 24.9.2024 klo 15.00

·         tiistai 15.10.2024 klo 15.00

·         tiistai 26.11.2024 klo 15.00

·         tiistai 10.12.202 klo 15.00

 

ja kevätkaudella 2025:

·         tiistai 28.1.2025 klo 15.00

·         tiistai 25.2.2025 klo 15.00

·         tiistai 11.3.2025 klo 15.00

·         tiistai 25.3.2025 klo 15.00

·         tiistai 22.4.2025 klo 15.00

·         tiistai 6.5.2025 klo 15.00

Tiedoksi

Kirjaamo, Pori Listat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.