Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta myöntää kokoukseen läsnäolo-oikeuden harjoittelija Angelika Leinolle.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta myönsi kokoukseen läsnäolo-oikeuden harjoittelija Angelika Leinolle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.