Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuija Vähänen-Koivuluoma ja Sirkka Sainio (varalla Allan Lindeman).

Pöytäkirja tarkastetaan 10.6.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Sainio ja Allan Lindeman. (varalle Susanna Virkki)

Pöytäkirja tarkastetaan 10.6.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.