Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tarkastuslautakunnan syyskauden 2022 ja kevätkauden 2023 kokousajat

PRIDno-2021-4102

Valmistelija

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Toimielimen tulee päättää kokousaikatauluistaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2022 seuraavasti:

 • tiistai 23.8.2022 klo 15.00
 • tiistai 27.9.2022 klo 15.00
 • tiistai 18.10.2022 klo 15.00
 • tiistai 22.11.2022 klo 15.00
 • tiistai 13.12.2022 klo 15.00

 

ja kevätkaudella 2023:

 • tiistai 24.1.2023 klo 15.00
 • tiistai 28.2.2023 klo 15.00
 • tiistai 14.3.2023 klo 15.00
 • tiistai 28.3.2023 klo 15.00
 • tiistai 18.4.2023 klo 15.00
 • torstai 4.5.2023 klo 15.00
 • tiistai 6.6.2023 klo 15.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo, Pori Listat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.