Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.