Tekninen lautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Huoltoasematontin Käppärä 609-22-54-1 vuokrasopimusehtojen tarkistaminen, St1 Oy

PRIDno-2022-1327

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

St1 Oy:lle on vuokrattu 23.8.2019 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella huoltoasematontti Käppärä 609-22-54-1.  Tontin vuokra-aika päättyy sopimuksen mukaan 31.12.2034. Vuokralainen suunnittelee tontin käytön tehostamista ja lisäinvestointeja tontille, mistä syystä vuokralainen on pyytänyt tontin vuokra-ajan jatkamista 2044 asti.

Vuokralaisen pyyntöön voidaan suostua. Sopimukseen tehdään seuraava lisäys:

”Tämän vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2044 asti. Alkuperäisen vuokra-ajan päättyessä 31.12.2034 vuokralainen sitoutuu hyväksymään 1.1.2035 alkaen vuokran tarkistuksen, joka tarkistetaan vastaamaan voimassa olevaa markkinahintaa. Vuokralainen sitoutuu samassa yhteydessä neuvottelemaan mahdollisista muista muutoksista vuokrasopimusehtoihin, jotka vuokranantaja perustellusti esittää.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontin Käppärä 609-22-54-1 vuokrasopimukseen tehdään seuraava lisäys:

”Tämän vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2044 asti. Alkuperäisen vuokra-ajan päättyessä 31.12.2034 vuokralainen sitoutuu hyväksymään 1.1.2035 alkaen vuokran tarkistuksen, joka tarkistetaan vastaamaan voimassa olevaa markkinahintaa. Vuokralainen sitoutuu samassa yhteydessä neuvottelemaan mahdollisista muista muutoksista vuokrasopimusehtoihin, jotka vuokranantaja perustellusti esittää.”

Muutossopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Vuokralainen, Infrajohtaminen/MAPO

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.