Tekninen lautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Haavisto ja Helvi Walli (varalla Raija Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 07.04.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Haavisto ja Helvi Walli.

Pöytäkirja tarkastetaan 07.04.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.