Tekninen lautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Työkokemuslisän maksaminen, 28.03.2022
§ 15 Ammattialalisän maksaminen, 28.03.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 21.03.2022

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Hankintapäätös:
§ 10 Jätteiden keräystempaukset Porin seudulla v. 2022, 15.03.2022

Tonttipäällikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 37 Loma-asuntotontin Yyteri 609-60-34-3 luovuttaminen, [peitetty], 21.03.2022
§ 38 Alueen 609-430-1-18-0-1266 vuokraaminen Reposaaresta vuokravenetoimintaa varten, T:mi Timo Lokki / Selkämeren veneretket, 25.03.2022
§ 39 Mastopaikan vuokrasopimuksen jatkaminen Tuulikylässä, Telia Towers Finland Oy, 25.03.2022

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 17 Noormarkun paloaseman rakennuttaminen toteutusvaiheen osalta, 16.03.2022
§ 19 Porin lukion tilamuutokset, 28.03.2022
§ 20 Porin lukion tilamuutokset sähköurakka, 28.03.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 18 Asunnon vuokraus Kiertokatu 18 as 33, 25.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.