Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Södergård, juha.sodergard@pori.fi

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouskäsittely

Tiina Rinne saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 13.10


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.