Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Södergård, juha.sodergard@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat olleet estyneitä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Södergård.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.