Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Lautakuntaedustajien kuulumiset

Perustelut

Kuullaan lautakuntien kokouksiin osallistuneiden kuulumiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Sivistyslautakunnassa ei käsitelty vammaisneuvostoa koskevia asioita.

Vammaisneuvosto kävi keskustelua perusturvalautakunnassa käsitellyistä vammaisneuvoston asioista.

Teknisessä lautakunnassa ei käsitelty vammaisneuvostoa koskevia asioita.

Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa käsitelty § 95 Oikaisuvaatimus koskien näkövammaisen matkustajan ja hänen saattajansa oikeutta maksuttomiin matkoihin joukkoliikenteessä Porissa.

Riikka Tupala poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 15.02


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.