Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Södergård, juha.sodergard@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Kantola ja Marianna Turunen (varalla Helvi Walli).

Pöytäkirja tarkastetaan 07.06.2022

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kantola ja Marianna Turunen (varalla Helvi Walli).

Pöytäkirja tarkastetaan 07.06.2022


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.