Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Satakunnan hyvinvointialueen kysely sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa

PRIDno-2022-2304

Perustelut

Satakunnan hyvinvointialue on kutsunut 18.5.2022 lähettämällään tiedotteella sidosryhmänsä mukaan vaikuttamaan hyvinvointialueen valmisteluun tiedotteessa olevan kyselyn avulla. Kysely on jaettu vaikuttamistoimielinten jäsenistöille sähköpostitse vastaamista varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto käsittelee saapuneen kyselyn ja sen johdosta annetut vastaukset, jotka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Juha Kantola täytti ja lähetti Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun kyselylomakkeen vammaisneuvoston puolesta kokouksen aikana. Kysely täytettiin neuvoston kannan mukaisesti. 

Helvi Walli poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 14.17.

Tiedoksi

Merkitään tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.