Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Satakunnan hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön luonnos

PRIDno-2022-2304

Perustelut

Vammaisneuvostolle on saapunut 20.5.2022 kirje invalidiliitolta koskien hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön luonnosta. Luonnosta pyydetään kommentoimaan vastaamallla kyselyyyn 26.5. mennessä. Vastausajan jatkoa on myönnetty 3.6.2022 saakka. Toimintasäännön luonnosta koskeva lomake on oheen liitettynä.

Invalidiliitto korostaa, että ehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty eri kunnallisten vammaisneuvostojen sekä Satakunnan vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston toimintasääntöjä. Asiakirjassa on jo huomioitu invalidiliiton koolle kutsuman Lounais-Suomen vammaisneuvostoedustajien verkkotapaamisessa 24.1.2022 sekä Satasoten vaikuttamistoimielimien työpajassa 20.4.2022 esille tuotuja näkökulmia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää laatia kommenttinsa hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön luonnokseen.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Vammaisneuvosto laati kommenttinsa hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön luonnokseen ja päätti valtuuttaa neuvoston sihteerin lähettämään kommentit sähköisellä kyselylomakkeella. Tallenne sähköisestä kyselylomakkeesta on päätöksen liitteenä.

Tiedoksi

Invalidiliitto ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.