Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Seuraava kokous pidetään päätetyn mukaisesti 7.9.2022 klo 13.00 alkaen.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Seuraava kokous pidetään päätetyn mukaisesti 7.9.2022 klo 13.00 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.