Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Saapuneet tiedotteet on jaettu vammaisneuvoston varsinaisille- ja varajäsenille sähköpostitse ajankohtaisesti.

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiakohdat:

Vammaisoikeuden webinaari ti 21.6.2022 klo 15.00 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Tilaisuudessa perehdytään yksilöllisen asumisen tuen oikeuksiin YK:n vammaissopimuksen ja kansallisen lainsäädännön näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.