Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vammaisneuvoston esitys kuljetuspalvelujen laskutuksen korjaamisesta

PRIDno-2022-2304

Perustelut

Porin perusturva vastaa liikkumista tukevien palvelujen eli kuljetuspalvelun järjestämisestä sosiaalihuoltolain ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista vammaispalvelulain nojalla. Kuljetuspalveluiden laskutuskäytäntö uudistui 1.1.2022 uuden asiakasmaksulain ja uuden kuljetuspalvelujen välityssopimuksen astuttua voimaan. 

Porin vammaisneuvosto on saanut palautetta kuljetuspalvelujen laskutukseen liittyvistä ongelmista. Vammaisneuvoston työryhmä on laatinut yhteydenottojen perusteella esityksen lähetettäväksi edelleen perusturvalautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto käsittelee työryhmän laatiman esityksen koskien kuljetuspalvelujen laskutuksen korjaamista ja lähettää sen edelleen perusturvalautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajana tästä pykälästä eteenpäin toimi varapuheenjohtaja Tiina Rinne.

Tiedoksi

Perusturvalautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.