Vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Käsitellään tarvittaessa vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Päätettiin tuoda esiin nostettu asia Porin kaupungin toimipisteiden esteettömyydestä erillisenä asiakohtana vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen. Neuvosto päätti valtuuttaa sihteerin pyytämään teknisen toimialan tilayksiköltä lausunnon tämän hetkisestä tilanteesta seuraavaan kokoukseen mennessä.

Päätettiin tuoda laadittu kannanotto erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun erillisenä asiakohtana vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin tuoda keskustelun pohjalta asia kuljetuspalvelujen ongelmista erillisenä asiakohtana vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Tiina Rinne esitti kokouksessa varajäsen Erja Simosen esille nostaman asian Porin kaupungin toimipisteiden esteettömyydestä.

Vammaisneuvoston 28.4.2022 kokouksessa perustama työryhmä laatii kannanoton erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun seuraavaan kokoukseen.

Vammaisneuvoston esitys kuljetuspalvelujen laskutuksen korjaamisesta -pykälän pohjalta käytiin keskustelua kuljetuspalvelujen ongelmakohdista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.