Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asianhallintajärjestelmä Aapelin käyttö vammaisneuvoston työskentelyssä

PRIDno-2022-2065

Perustelut

Porin kaupunki on ottanut käyttöönsä asianhallintajärjestelmä Aapelin vuoden 2019 alusta lukien. Käyttöönotto perustuu kaupunginhallituksen 21.8.2017 § 530 tekemään päätökseen hankkia asianhallintaratkaisu Kuntien Tiera Oy:ltä.

Käyttöönoton myötä toimielinten kokousten esityslistat ja muu valmisteluaineisto on siirretty asianhallintajärjestelmään, jonka käyttäjiksi myös luottamushenkilöt liitetään.

Järjestelmän käyttö näyttäytyy toimielinten ja luottamushenkilöiden toiminnassa mm. seuraavasti:

- Luottamushenkilöt lukevat esityslistat Aapelin sähköisestä kokousympäristöstä.

- Toimielinten kokousten tiedot ja kokouksen kulku hallinnoidaan sähköisessä järjestelmässä.

- Lähtökohtana on, että luottamushenkilöt kirjautuvat itse järjestelmään ja ilmoittavat puheenvuoropyyntönsä järjestelmän kautta.

- Äänestysmenettely hallinnoidaan järjestelmän avulla.

Porin kaupungin ICT-yksikkö on järjestänyt vammaisneuvostolle koulutuksen sähköisen kokoustyötilan käytöstä, minkä johdosta vammaisneuvoston jäsenet ovat voineet hankkia riittävät valmiudet ottaa asianhallintajärjestelmä Aapeli käyttöön kokouksissaan. Ne toimielimen jäsenet, jotka eivät vielä ole osallistuneet koulutuksiin tai hankkineet tunnuksia järjestelmään, voivat kääntyä asiassa kaupungin ICT-yksikön Helpdeskin puoleen.

Luottamushenkilöiden osallistuminen koulutukseen on ollut tarpeen käyttäjätunnusten saamiseksi ja toimielintyöskentelyyn osallistumiseksi. Aapeli-koulutukseen osallistumisesta maksetaan toimielimen jäsenistölle hallintosäännön 18 luvun mukaiset palkkiot ja korvaukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää:

- merkitä tiedoksi järjestetyn Aapeli-koulutuksen aikataulun, 

- maksaa hallintosäännön 18 luvun mukaisen palkkion koulutukseen osallistumisesta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturva (palkkionmaksu), ICT-yksikkö (Helpdesk), Konsernihallinnon hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.