Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Vammaisneuvoston 17.3.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei ole voitu tarkistaa päätetyn mukaisesti teknisistä syistä johtuen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Levo, lauri.levo@pori.fi

Vammaisneuvosto tarkastaa ja hyväksyy 17.3.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Vammaisneuvosto tarkasti ja hyväksyi 17.3.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Tiedoksi

Hallintopalvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.