Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Erityislasten mahdollisuus lähikouluun

PRIDno-2022-2065

Perustelut

Vammaisneuvosto on päättänyt kokouksessaan 17.3.2022 käsitellä erityislasten mahdollisuuksia lähikouluun ja kutsunut sivistystoimialan yksikön päällikkö Taneli Tiirikaisen pitämään esityksen asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto kuulee Taneli Tiirikaisen esityksen erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun, ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto kuuli Taneli Tiirikaisen esityksen erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun, ja merkitsi sen tiedoksi.

Vammaisneuvosto päätti perustaa työryhmän laatimaan kannanoton erityislasten mahdollisuuksista lähikouluun. Työryhmään nimettiin Katja Halinen, Pertti Kärkkäinen, Helvi Walli ja Tiina Rinne. Laadittu kannanotto tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

 

Kokouskäsittely

Kati Karinharju saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 13:17.

Marianna Turunen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 13:50.

Taneli Tiirikainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 14:35.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.