Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.