Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kannanotto Satasairaalan invawc-tilojen esteettömyydestä

PRIDno-2022-2065

Perustelut

Porin vammaisneuvosto on saanut palautetta Satasairaalan invawc-tilojen esteettömyysongelmista ja laatii yhteydenottojen perusteella kannanoton lähetettäväksi edelleen Satasairaalaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto laatii kannanottonsa koskien Satasairaalan invawc-tiloja.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti toimittaa kannanoton Satasairaalalle.

Vammaisneuvosto päätti valtuuttaa sihteerin toimittamaan aloitteen SataDiagille sähköisen ajanvarauksen kehittämiseksi.

Tiedoksi

Satasairaala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.