Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtajan ollessa estynyt kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtaja Tiina Rinne.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.